Aanmelden
Leren leren met Paul Maes
Alle leerlingen 6de leerjaar en hun ouders zijn van harte welkom op onze infoavond rond leren leren op dinsdag 9 december. Meer uitleg vind je in de bijlage. Het belooft alvast een boeiende avond te worden.
Uitnodiging leren leren
26/11/2014


Nascholingsmoment beginnende leerkrachten Meetjesland
Beginnende leerkrachten binnen regio Meetjesland krijgen op maandag 9 februari enkele werkwinkels voorgeschoteld waaruit ze kunnen kiezen. Meer uitleg volgt binnenkort.
2/09/2014


Welkom op de nieuwe website van scholengemeenschap De Groeve
Beste bezoeker
Op deze website van scholengmeenschap De Groeve vinden alle betrokkenen interessante info.
Leerkrachten kunnen er nuttige documenten downloaden of bekijken. Documenten die bruikbaar zijn in de klas, aanvinklijsten voor een klasbezoek, documenten om fietsvergoeding, ziekte of verlof aan te vragen,... Maar ook toffe links, alle functiebeschrijvingen en allerlei wist-je-datjes.
Directies en schoolbestuurleden vinden verlsagen van de laatste vergaderingen en belangrijke documenten.
In de agenda vinden jullie data van vergaderingen, gezamenlijke activiteiten en wanneer de coördinerend directeur niet bereikbaar is wegens overleg.
1/07/2013


Visie
In onze scholengmeenschap De Groeve willen we aan kinderen degelijk onderwijs en een goede opvoeding aanbieden. Samen met de verschillende schoolteams helpen we de kinderen opgroeien tot jongeren met zin voor christelijke waarden en met bereidheid tot eerlijke inzet en engagement. Wij willen dit doen vanuit de vijf opdrachten van het "Opvoedingsconcept van de Katholieke Basisschool" en de "Ankerpuntenvoor morgen" van de Zusters Van Liefde van J.M en de "Opdrachtverklaring" van de Zusters Kindsheid Jesu, waarbij we er van overtuigd zijn dat samenwerking de kwaliteit verhoogt.
Voor onze scholengmeenschap betekent dit specifiek:
1. Graven naar onze gemeenschappelijke wortels die we terugvinden in de figuur van kanunnik Jozef Triest. Deze gemeenschappelijke visie van deskundigheid, degelijke structuren en zorgzaamheid willen we alvast als fundament houden voor onze samenwerking.
2. Graven naar opvoedings- en onderwijsvaardigheden van elk teamlid. Alle kinderen en teamleden laten genieten van deze verscheidenheid aan talenten en middelen.
3. Graven naar mogelijkheden om een stimulerend klimaat te realiseren en grondstoffen aan de oppervlakte brengen die een doeltreffende aanpak garanderen.
4. Graven naar de mogelijkheden van elk individueel kind, met speciale aandacht voor de zwakken. Deze talenten aan de oppervlakte brengen en volop kansen bieden aan kinderen die specifieke leer- en ontwikkelingsbehoeften hebben.
5. In elk van onze scholen grondstoffen naar boven halmen. Deze grondstoffen samen leggen om zo te groeien tot een gezamenlijk uniek project.
27/06/2013Documenten