Centraal bureel scholengemeenschap
Vanaf 1 september bevinden de burelen van onze scholengemeenschap zich op het eerste verdiep tussen de Martinusschool en de Secundaire school Sint-Lutgardis in Dreef 47 te Zomergem. Je kan ons bereiken door de ingang te nemen tegenover het postkantoor in de Dreef. Je neemt de trap naar boven en wij zitten aan je linkerkant.
Je kan bij ons terecht met vragen i.v.m. je persoonlijk dossier, je loon, verloven,... of gewoon voor een babbel! Van harte welkom!
20/08/2019
Agenda
17/09/2019 Directievergadering De Groeve
18/09/2019 Onderwijsraad Lievegem
24/09/2019 CASS
1/10/2019 Schoolbestuur VVKBOS
10/10/2019 Directieveragdering Meetjesland