Aanmelden
OCSG
Het onderhandelingscomité van de scholengemeenschap heeft informatierecht, onderhandelings- en bemiddelingsbevoegdheid i.v.m. de aangelegenheden waarvoor de scholengemeenschap bevoegd is. Deze bevoegdheden zijn:
- aanwending van de puntenenveloppe
- het personeelsbeleid
- het sluiten van samenwerkingsakkoorden en het opnemen van bijkomende scholen in de scholengmeenschap


Nominatieve lijst
Vertegenwoordigers voor de schoolbesturen:
- dhr. Jos Decleer, voorzitter
- dhr. Johan Van Laere
- mevr. Nancy De Roo
- dhr. Erwin Meire
- dhr. Pieter Van Hecke

Vertegenwoordigers van het personeel:
- mevr. Petra De Brouwer, secretaris
- mevr. Nooike Alyn
- mevr. Griet Mouton
- mevr. Eveline Moens
- dhr. Wouter Plovie