Aanmelden
Op de agenda
12/09/2019 VOCODI Meetjesland
17/09/2019 Directievergadering De Groeve
18/09/2019 Onderwijsraad Lievegem
24/09/2019 CASS
1/10/2019 Schoolbestuur VVKBOS
10/10/2019 Directieveragdering Meetjesland
14/10/2019 Stuurgroep BOS Lievegem
14/10/2019 Schoolbestuur Vrij Kath. Basisond. Zomergem
15/10/2019 DCBaO
16/10/2019 VOCODI Bisdom Gent
23/10/2019 CODI De Groeve
8/11/2019 VOCODI Meetjesland
15/11/2019 Inforonde Kath. Onderwijs
20/11/2019 Conferentie SG De Groeve
2/12/2019 Stuurgroep BOS Lievegem
3/12/2019 Schoolbestuur VVKBOS
4/12/2019 Schoolbestuur Vrij Kath. Basisond. Zomergem
11/12/2019 CODI SG De Groeve
8/01/2020 VOCODI Meetjesland
14/01/2020 Communicatie BOS Lievegem
4/02/2020 DCBaO
4/02/2020 Schoolbestuur VVKBOS
6/02/2020 CODI SG De Groeve
6/02/2020 Schoolbestuur Vrij Kath. Basisond. Zomergem
11/02/2020 CASS
19/02/2020 VOCODI Bisdom Gent
10/03/2020 CODI SG De Groeve
17/03/2020 Inforonde Kath. Onderwijs
31/03/2020 Schoolbestuur VVKBOS